Pratite nas na društvenim mrežama

Izobrazba

Kod 95


U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013) profesionalni vozači moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna:

vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE (Prijevoz tereta)
vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE (Prijevoz putnika)
Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan „kod 95“

Periodička izobrazbe vozača je obavezna i mora se proći svakih pet godina.

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se vozačima osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.
Po završetku obuke koja traje 35 sati, vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje periodička izobrazba.

Cijena na upit.


Ubrzano stjecanje kvalifikacija


Stjecanje početnih kvalifikacija je propisano člankom 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Stječu se: provjerom znanja, ubrzanim načinom stjecanja početnih kvalifikacija, početne kvalifikacije stječu se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač motornog vozila uz koju se izdaje svjedodžba o početnim kvalifikacijama.

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje „kod 95“

POČETNA KVALIFIKACIJA POLAŽE SE ZA:

PRIJEVOZ TERETA – C1, C1E, C ili CE kategorije
PRIJEVOZ PUTNIKA – D1, D1E, D ili DE kategorije

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:

– vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008.
– vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009.
– vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju »vozač motornog vozila«, izdanu do 1. srpnja 2013.

Cijena na upit.


Srednja škola za vozača(KV)


Trajanje 6 mjeseci te se polaže razlika ispita.

Cijena na upit.