Pratite nas na društvenim mrežama

Cjenik


A1 KATEGORIJA broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 30 21,00 kn 630,00 kn
Vožnja: 20 158,00 kn 3.160,00 kn
Ispitni sat: 1 158,00 kn 158,00 kn
Ukupno 3.948,00 kn
PDV 25% 987,00 kn
Sveukupno: 4.935,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 158,00 kn


A1 KATEGORIJA (bez poluge mjenjača) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 5 158,00 kn 790,00 kn
Ispitni sat: 1 158,00 kn 158,00 kn
Ukupno 948,00 kn
PDV 25% 237,00 kn
Sveukupno: 1.185,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 158,00 kn


A1 KATEGORIJA (ako posjeduje B kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 7 158,00 kn 1.106,00 kn
Ispitni sat: 1 158,00 kn 158,00 kn
Ukupno 1.264,00 kn
PDV 25% 316,00 kn
Sveukupno: 1.580,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 158,00 kn


A1 KATEGORIJA (ako posjeduje AM kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 10 158,00 kn 1.580,00 kn
Ispitni sat: 1 158,00 kn 158,00 kn
Ukupno 1.738,00 kn
PDV 25% 434,50 kn
Sveukupno: 2.172,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 158,00 kn


A2 KATEGORIJA broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 30 21,00 kn 630,00 kn
Vožnja: 20 185,00 kn 3.700,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 4.515,00 kn
PDV 25% 1.128,75 kn
Sveukupno: 5.643,75 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


A2 KATEGORIJA (bez poluge mjenjača) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 5 185,00 kn 925,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 1.110,00 kn
PDV 25% 277,50 kn
Sveukupno: 1.387,50 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


A2 KATEGORIJA (ako posjeduje B kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 15 185,00 kn 2.775,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 2.960,00 kn
PDV 25% 740,00 kn
Sveukupno: 3.700,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


A2 KATEGORIJA (ako posjeduje A1 AM kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 10 185,00 kn 1.850,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 2.035,00 kn
PDV 25% 508,75 kn
Sveukupno: 2.543,75 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


A KATEGORIJA broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 30 21,00 kn 630,00 kn
Vožnja: 25 185,00 kn 4.625,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 5.440,00 kn
PDV 25% 1.360,00 kn
Sveukupno: 6.800,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


A KATEGORIJA (bez poluge mjenjača) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 10 185,00 kn 1.850,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 2.035,00 kn
PDV 25% 508,75 kn
Sveukupno: 2.543,75 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


A KATEGORIJA (ako posjeduje B kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 15 185,00 kn 2.775,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 2.960,00 kn
PDV 25% 740,00 kn
Sveukupno: 3.700,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


A KATEGORIJA (ako posjeduje A1 AM kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 10 185,00 kn 1.850,00 kn
Ispitni sat: 1 185,00 kn 185,00 kn
Ukupno 2.035,00 kn
PDV 25% 508,75 kn
Sveukupno: 2.543,75 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 185,00 kn


B KATEGORIJA broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 30 21,00 kn 630,00 kn
Vožnja: 35 127,00 kn 4.445,00 kn
Ispitni sat: 1 127,00 kn 127,00 kn
Ukupno 5.202,00 kn
PDV 25% 1.300,50 kn
Sveukupno: 6.502,50 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 127,00 kn


B KATEGORIJA (na automatski mjenjač) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 0 21,00 kn 00,00 kn
Vožnja: 10 127,00 kn 1.270,00 kn
Ispitni sat: 1 127,00 kn 127,00 kn
Ukupno 1.397,00 kn
PDV 25% 349,25 kn
Sveukupno: 1.746,25 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 127,00 kn


B KATEGORIJA (ako posjeduje A1 A2 kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 4 21,00 kn 84,00 kn
Vožnja: 30 127,00 kn 3.810,00 kn
Ispitni sat: 1 127,00 kn 127,00 kn
Ukupno 4.021,00 kn
PDV 25% 1.005,25 kn
Sveukupno: 5.026,25 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 127,00 kn


C KATEGORIJA broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 15 21,00 kn 315,00 kn
Vožnja: 15 180,00 kn 2.700,00 kn
Ispitni sat: 1 180,00 kn 180,00 kn
Ukupno 3.195,00 kn
PDV 25% 798,75 kn
Sveukupno: 3.993,75 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 230,00 kn


C KATEGORIJA (ako posjeduje C1 kat) broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 5 21,00 kn 105,00 kn
Vožnja: 10 180,00 kn 1.800,00 kn
Ispitni sat: 1 180,00 kn 180,00 kn
Ukupno 2.085,00 kn
PDV 25% 521,25 kn
Sveukupno: 2.606,25 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 230,00 kn


C + E KATEGORIJA broj sati cijena sata ukupno
Predavanje: 5 21,00 kn 105,00 kn
Vožnja: 10 281,00 kn 2.810,00 kn
Ispitni sat: 1 281,00 kn 281,00 kn
Ukupno 3.196,00 kn
PDV 25% 799,00 kn
Sveukupno: 3.995,00 kn
Ispitni i dodatni sat (bez PDV-a) 353,00 kn